ALZEMA

Primárními činnostmi firmy jsou zemní a výkové práce, demolice budov a areálů, revitalizace vodních ploch a realizace komplexních stavebních projektů.

View Project